CONTACT

เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากประธานบริษัท

บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยหนึ่งในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีการ ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในเดือนมกราคม 2539 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่าย กล่องเหล็กในประเทศไทย ทั้งนี้เราได้รับการยอมรับในการ เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายกล่องเหล็กในประเทศไทย

ปัจจุบัน ปัญหาโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์กล่องเหล็กของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งปัจจุบันได้รับการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ในประเทศไทย

ในปี 2551 ภายใต้โครงการ PRIME 70 เราได้ก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเติมและติดตั้งเครื่องจักร SKID LINE ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

นอกจากนั้น เรายังได้ติดตั้งและใช้งานระบบวางแผนและควบคุมการผลิต อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพสินค้า เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

TAKAO ITO
ประธานบริษัท
บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด