CONTACT

สินค้า

PALETTE & STEEL PRODUCTS

พาเล็ทเหล็ก

  • ช่วยลดค่าใช้จ่าย
  • แข็งแรง น้ำหนักเบา
  • สามารถผลิตให้มีขนาดเหมาะกับสินค้าที่ต้องการ

 

แบบทั่วไป ไม่มีขอบ

  • ผลิตให้มีขนาดเหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการ

 

แบบมีขอบ

  • เป็นแบบมีขอบ ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดวาง และยกขึ้นลง สินค้าจึงไม่เลื่อนหลุด ออกนอกพาเล็ท