CONTACT

สินค้า

Design

เราให้บริการออกแบบครบวงจร สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นและกล่องเหล็ก ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตเหล็ก เราจึงสามารถจัดการกับวัสดุเหล็กได้หลากหลายประเภท

Manufacturing

ระบบการผลิตแบบครบวงจร ทันสมัย มีอุปกรณ์เฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละไซต์งาน เราจึงได้คุณภาพที่โดดเด่น ระยะเวลาจัดส่งสั้น และต้นทุนต่ำ

Steel Case

กล่องเหล็กประสิทธิภาพสูง เพิ่มคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กให้สูงสุด
มีความแข็งแกร่ง ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Palette & Steel Products

แข็งแรง น้ำหนักเบา ช่วยลดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตให้มีขนาดเหมาะกับสินค้าที่ลูกค้าต้องการ