Design
  Manufacturing
  Case
  Palette
     
    พาเล็ท  
     
  พาเล็ทเหล็ก  
  -ช่วยลดค่าใช้จ่าย
-แข็งแรง น้ำหนักเบา
-สามารถผลิตให้มีขนาดเหมาะกับสินค้าที่ต้องการ
 
   
  แบบทั่วไป ไม่มีขอบ  
  ผลิตให้มีขนาดเหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการ  
   
   
  แบบมีขอบ  
  เป็นแบบมีขอบ ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดวาง และยกขึ้นลง  สินค้าจึงไม่เลื่อนหลุด  ออกนอกพาเล็ท  
     
   
     
 
Homepage About us Products News Career Link Download Contact us  Thailand English Japan